XLIII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2023”

Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT

X Informacje Regulamin Rejestracja - Listy Program Nagrody Sędziowie Kontakt Sponsorzy Historia turnieju

Galeria:

XL MTTT Wiosna 2019 XLII OTSTT Wiosna 2022

Wyniki poprzednich edycji turnieju:

XLII OTSTT Wiosna 2022 XLI TSTT Wiosna 2021 XL MTTT Wiosna 2019 OTTT Wiosna 2018 XXXVIII MTT Wiosna 2017 XXXVII MTTT Wiosna 2016 XXXVI MTTT Wiosna 2015 XXXV MTTT Wiosna 2014

Regulamin turnieju

Nazwa Turnieju:XLIII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2023”
Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT
Organizator turnieju:Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Szkoła Tańca Jawor, Klub Tańca Dziupla
Termin:27 maja 2023r.
Miejsce:Suchy Las k.Poznania, Hala Sportowa GOS ul. Szkolna 20
Wymiary parkietu:24 x 12 m
Kierownik turnieju:Barbara Jawor tel. 668010510, e-mail: poczta@taniecjawor.pl
Charakter turnieju:Indywidualny, PREMIUM, ogólnopolski, OPEN w MO i kat. 16+ Open ST ⁄ LA
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT.
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31‑566 Kraków,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art. 6, ust 1, lit. f (RODO) ‑ prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani ⁄ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
 9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
 10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z  oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.
Zawodnicy:
klasy taneczne ⁄ kategorie wiekowe
Turniej ogólnopolski:
Solo: 8‑11 H, G; 12‑15 H; 16+ F;
Pary: 10‑11 H; 12‑13 H, G, F; 14‑15 G, E, D, C; 16+ F, E, D, C, A LA; 16+ Open ST ⁄ LA.
Mistrzostwa Okręgu:
Open solo: 8‑11, 12‑13, 14‑15, 16+;
Open: 10‑11, 12‑13, 14‑15, 16‑18, 16‑20, 19+.
Skład Komisji Sędziowskiej, w tym: Sędzia główny:
Mistrzostwa Okręgu - niepunktujący: Grzegorz Kałmuczak.
Turniej ogólnopolski - punktujący: Barbara Jawor.
Sędziowie:
Mistrzostwa Okręgu i Turniej ogólnopolski:
 • Rusłan Butko
 • Michał Gałek
 • Anna Jabczyńska
 • Beata Rumin-Gebel
 • Katarzyna Porazik
 • Piotr Włodarczyk
 • Tomasz Zoń
Turniej ogólnopolski:
 • Aleksandra Jelińska
 • Joanna Ziomek
Komisja Skrutacyjna:
 • Małgorzata Kocińska
 • Dominika Górska-Jabłońska
Konferansjerzy:Anna Przewoźniak i Krzysztof Czapliński
Muzyka:Eugeniusz Bernaciak
Warunki uczestnictwa w turnieju:W turnieju może wziąć udział para, która:
 1. Posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par zagranicznych/spoza organizacji PTT)
 2. zostanie zgłoszona w terminie do dnia 22 maja 2023r. (poniedziałek)
 3. wniesie opłatę startową za każdy punkt programu w wysokości:
  • 50 zł w kombinacji od osoby,
  • 50 zł za styl od osoby.
Cena biletów wstępu,
opłata za nagrywanie,
inne opłaty:
50,- zł normalny,
35,- zł ulgowy,
80,- zł całodzienny,
80,- zł przy stoliku,
dzieci do 6 roku wstęp wolny.
Dodatkowe informacje organizatora:Bufet - TAK,
Opieka medyczna - TAK,
Stoisko (asortyment) - TAK, buty, stroje
Nagrody:
(dyplomy, puchary, medale, upominki)
Dyplomy, medale, puchary dla par finałowych,
Nagrody finansowe 16+ Open Latin i Standrard: I 2000 zł; II 1500 zł; III 1000 zł; IV‑VI po 500 zł;
Nagroda im. Stanisława Jawora dla najlepszej pary z Wielkopolski w kategorii 16+ open ‑ Puchar oraz 1000 zł.
 Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.