Regulamin turnieju

Nazwa Turnieju:XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021”
Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego
w tańcach standardowych i latynoamerykańskich
Organizator turnieju:Szkoła Tańca Jawor, Klub Tańca Dziupla, Gmina Suchy Las, Polskie Towarzystwo Taneczne
Termin:18 września 2021r.
Miejsce:Suchy Las k.Poznania, Hala Sportowa GOS ul. Szkolna 20
Wymiary parkietu:24 x 14 m
Kierownik turnieju:Barbara Jawor tel. 668010510
Charakter turnieju:Indywidualny, PREMIUM, ogólnopolski, OPEN w GPP
 TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT
 Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.
Zawodnicy:
klasy taneczne ⁄ kategorie wiekowe
12-13 lat H, G, F E; 14-15 lat E, D; pow. 15 lat (16+) E, C;
GPP - 10-11 lat ⁄ kombinacja, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, pow. 19 lat /style.
Warunki uczestnictwa w turnieju:W turnieju może wziąć udział para, która:
 1. zostanie zgłoszona on-line przez CBD w terminie do dnia 15 września 2021r. (środa) do godz. 24:00
  KOŃCOWY PROGRAM TURNIEJU zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 16 września do godz. 22:00 (środa),
 2. wniesie opłatę startową za każdy punkt programu w wysokości:
  • Grand Prix Polski 50zł⁄osoba⁄styl (12-13 lat, 16-18 lat, 16-20 lat, pow.19 lat),
  • Grand Prix Polski 50zł za kombinację od osoby (10-11 lat).
  • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego:
   • 50 zł w kombinacji od osoby,
   • 50 zł za styl od osoby,
   • Klasa H i G – 50 zł od osoby.
Cena biletów wstępu,
opłata za nagrywanie,
inne opłaty:
Bilet wstępu na jeden blok - 40 zł.
Bilet wstępu całodniowy - 100 zł.
Jeden trener na klub może wejść bezpłatnie.
Proszę o zgłoszenie imienia i nazwiska trenera wraz z nazwą klubu na adres: poczta@taniecjawor.pl do 15 września.
Opłaty startowe oraz bilety wstępu należy wykupić w kasie turnieju - płatność gotówką.
Dodatkowe informacje organizatora:Bufet - napoje,
Opieka medyczna - TAK,
Muzyka: Eugeniusz Bernaciak,
Prowadzenie: Anna Przewoźniak, Krzysztof Czapliński.
TURNIEJ będzie transmitowany na oficjalnym kanale PTT przez firmę ARC-MUSIC. Link będzie podany na FB PTT oraz na stronie turnieju.
 
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.
 • Organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione.
 • W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Nagrody:
(dyplomy, puchary, medale, upominki)
UWAGA! Pula nagród finansowych w kategorii Grand Prix Polski DOROŚLI pow.19 lat wynosi 8000 zł (po 4000 zł na styl)
I m. 1200zł, II m. 800zł, III m. 700zł, IV m. 500zł, V m. 400zł, VI m. 400zł.
UWAGA! Pula nagród finansowych w kategorii GPP Młodzież 16-18 lat wynosi 2400 zł (po 1200 zł na styl)
I m. 400zł, II m. 300zł, III m. 200zł, IV m. 100zł, V m. 100zł, VI m. 100zł.
Puchary lub medale dla pierwszych trzech par w każdej kategorii OTTT oraz puchary lub medale dla pierwszych trzech par każdej kategorii Grand Prix Polski, dyplomy dla finalistów.
Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 6. Członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
 8. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.
 9. Start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
 10. Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.
 Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Polityka prywatności: Informacje zbierana przez serwis internetowy oraz przechowywane w tzw. cookies są wykorzystywane tylko do celów statystycznych i zgodne są z polityką prywatności serwisu www.taniecjawor.pl. Zgłoszenia na turniej przetwarzane są za pomocą narzędzi Polskiego Towarzystwa Tanecznego i są zgodne z polityką prywatności PTT znajdującą się na stronie www.taniec.pl

Webmaster: Zbigniew Witkowiak A.A.P.S. „Serwer” © 2019r.⁄2021r.